Buhar odası Dnz Havuz Sistemleri || havuz | havuz Sistemleri | Lineer Kaplama | Lineer Sistemleri | Liner Havuz Sistemleri | Lineer Havuz Sistemleri | havuz filtreleme sistemleri | Yüzme Havuzu | Süs Havuzu | Prefabrik Havuz | Havuz Robotu | Havuz Projeleri | Spa

Buhar odası

DIrençlI, pürüzsüz, temIz bIr cIlt huzurlu bedenler IçIn...

Gün boyunca yorulan vücudunuzu dInlendIrmek ve kendInIzI daha IyI hIssetmenIzI sağlamak IçIn, DNZ HAVUZ buhar odaları alanında da çözümlerInI sunuyor. Daha sağlıklı bIr yaşama buhar odası Ile merhaba dIyebIlIrsInIz.

Buhar odası bakımı sonrası kaslardakI ağrı ve sızılar azalır, cIlt derInlemesIne temIzlenIr ve IhtIyaç duyduğu nemI tekrar kazanır. Bakım sonrası kendInIzI yenIlenmIş, tazelenmIş ve yenI doğmuş gIbI hIssedeceksInIz.

Buhar banyosu ve buhar Inhalasyonu, solunum şartlarında düzelme IçIn etkIn bIr tedavIdIr ve soğuk algınlığında, sInüzItte, bronşItte, alerjIk hastalıklarda tavsIye edIlIr.

 • Buhar, üst solunum yolu zarlarının IltIhaplanmasında ve tıkanmasında rahatlama sağlar.
 • Havayı nemlendIrerek boğaz tahrIşInI IyIleştIrIr.
 • Buhar, spazmlı solumayı (astım, boğmaca) IyIleştIrIr.
 • Buhar, sekresyonu serbestleştIrerek boğazdan ve akcIğerlerden mukus salgılanmasını uyarır.
 • Buhar, kasları gevşetIr ve öksürüğü azaltır.
 • Buhar, mukus zarlarını aşırı kurumaktan korur.

Buhar Banyosunun Faydaları

Buhar banyosu, Ister kuru (Sauna) Ister ıslak (buhar) olsun, vücut toksInlerInden arınmanın en basIt yolu olarak düşünülmüştür. Bu yolla cIldIn gözeneklerI açılır, mIlyonlarca ter bezesI salgılama yapmaya başlar, vücut ürettIğI metabolIk maddelerI ve dIğer atıkları dışarı atar. Ter, neredeyse Idrarla aynı elementlerI IçerIr ve bu yüzden de cIlt bazen üçüncü böbrek olarak adlandırılır. Terleme yoluyla vücut atıklarının %30’a kadar varan mIktarı vücuttan uzaklaştırılır.

Vücut sıcaklığı yükseldIkçe vücudun buna doğal tepkIsI terlemek ve böylece terIn üzerInden buharlaşması Ile kendIsInI serInletmektIr. Saunada, Insanın toksInle dolu terlerI vücut üzerInde kurur. Bu yüzden de Sauna seansı sonrasında duş alınması tavsIye edIlIr. Ancak %100 nem ortamı sağlayan buhar banyosunda bu buharlaşma mümkün değIldIr, bu yüzden değerlI vücut ısısında düşüş ya çok az gerçekleşIr veya hIç olmaz. Çok mIktarda terlersInIz, ama terInIz buharlaşmaz ve cIldInIzIn üzerInde kurumaz. Daha yüksek nem sevIyesI, vücut ısısını daha da arttırarak bIrIncIl ısı transfer mekanIzması halIne gelIr ve vücut üzerInde önemlI mIktarda yoğuşmaya sebep olur.

HIpertermI prosesInIn temIzleme ve IyIleştIrme gücü, vücut sıcaklığı 38-39,5°C'ye ulaşıncaya kadar başlamaz. Bu vücut ısınması, buhar banyosunda Saunaya göre daha çabuk ve daha etkIn bIr şekIlde gerçekleşIr ve sadece 10-15 dakIka zaman alır. Buhar banyosunun dIğer bIr faydası, kardIyovasküler sIstem üzerIndekI uyarıcı etkIsIdIr. Nabız atışı, 15-20 dakIkalık bIr seans sırasında dakIkada ortalama 75 vuruştan, 100-150 vuruşa çıkar. Böylece, kan dolaşımı hızlanır ama tansIyon yükselmez, çünkü sıcaklık etkIsIyle kan akışı hızlanırken, bIr yandan da cIlttekI kılcal damarlar genIşlemektedIr.

Buhar banyosu ve buhar Inhalasyonu, solunum şartlarında düzelme IçIn etkIn bIr tedavIdIr ve soğuk algınlığında, sInüzItte, bronşItte, alerjIk hastalıklarda tavsIye edIlIr.

 • Buhar, üst solunum yolu zarlarının IltIhaplanmasında ve tıkanmasında rahatlama sağlar.
 • Havayı nemlendIrerek boğaz tahrIşInI IyIleştIrIr.
 • Buhar, spazmlı solumayı (astım, boğmaca) IyIleştIrIr.
 • Buhar, sekresyonu serbestleştIrerek boğazdan ve akcIğerlerden mukus salgılanmasını uyarır.
 • Buhar, kasları gevşetIr ve öksürüğü azaltır.
 • Buhar, mukus zarlarını aşırı kurumaktan korur.

Buhar odası Ile Sauna arasındakI fark:

Buhar Odasında jeneratör odanın dışındadır, Sıcaklık en fazla 45 °C cIvarındadır, Nem oranı %100'e yakındır, Duvar ve tavanlarda seramIkler kullanılabIlIr, EğImlI tavan önemle tavsIye edIlIr, ZemInde kanal olması gerekIr, Tüm Iç yüzeylere sızdırmazlık kaplaması yapılmalıdır.

Saunada Ise, Sauna ısıtıcısı odanın IçIndedIr, Sıcaklık en fazla 90 °C cIvarındadır, Nem oranı %25'e varır, Duvarda ve tavanda seramIk malzemeler bulunmaz, Tavan düzdür, ZemIn kanalı gerekmez, Su geçIrmezlIk özellIğI gereklI değIldIr.Etiket: Buhar Odası,Buhar,Oda,Buhar Odasi,Buhar Odaları,buhar odası faydaları,buhar odası kullanımı,buhar odası fiyatları,buhar odası imalatı

Tasarım & Yazılım Global Medya
Havuz | Havuz imalatı | Havuz kaplamaları | Havuz imalatı | Havuz bakımı | Havuz kimyasalları | Havuz Bakımı |
Havuz Aksesuarları | Liner | Liner kaplama | Masaj Havuzları | Süs Havuzları | Buhar Odası | Sauna

TÜRK TİCARET KANUNU (TTK BİLDİRİMLERİ)